YÖKAK'tan 11 Ulusal Akreditasyon Kuruluşuna Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi

Haber Tarihi : 05.04.2019 09:44:24 Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), 11 ulusal akreditasyon kuruluşuna Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi verdi.
A +   A -

YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmelerinin yapılması, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmektedir. Bu kapsamda yükseköğretim alanında faaliyet gösteren bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarına belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçmeye ve değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren “Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi” veren kurum,

Başkan Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, Kurul üyeleri ve akreditasyon kuruluşları MÜDEK, TEPDAD, FEDEK, VEDEK, EPDAD, HEPDAK, İLAD-İLEDAK, SABAK, TUADER-TURAK, ECZAKDER ve TPD’den 21 temsilcinin katılımıyla "Ulusal Akreditasyon Kuruluşları Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi Takdim Toplantısı” düzenledi.

Toplantının açılışında konuşan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "YÖKAK’ın ulusal akreditasyon kuruluşlarını tanıması ve yetkilendirmesi için kuruluşun program akreditasyonuna ilişkin uygulama ve ölçütlerinin ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu olması ve sonuç-çıktı odaklı akreditasyon yaklaşımını benimsemiş olması gereklidir. Bu kapsamda yeni dünyanın gerektirdiği yetkinlikte mezunlara ihtiyaç var. Ayrıca öğrencilerin mezun olduktan sonraki iş bulma süreçleri de çıktı odaklı yaklaşımımızın en önemli göstergesidir. Nitelikli ve istihdam edilmiş mezunlar yetiştirmek en önemli görevimizdir” dedi.

11 adet kuruluşun YÖKAK tarafından tescil edildiğine değinen Prof. Dr. Elmas, 10 kuruluşun daha başvuruda bulunduğunu söyledi.

Başvuruların hukuk ve sosyal bilimler alanlarını da kapsamasını önemsediklerini, bu alanlarda akreditasyon ajanslarının kurulmasını beklediklerini ve teşvik ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Elmas, “Ayrıca bu süreçte sunulacak belgelerin hazırlanması, teslim edilmesi ve değerlendirilmesi aşamasındaki sürecin hızlanması için Akreditasyon Kuruluşları Başvuru Sistemi kuruldu. Kuruluşlar başvurularını online sistem üzerinden yapacak ve tüm başvuru süreçleri sistem üzerinden izlenecek” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, YÖKAK’ın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Dünyanın her yeri ile konuşan, basit ve evrensel bir kalite güvence ve akreditasyon sistemi kurmak istediklerini dile getiren Yıldırım, ayrıca önlisans ve lisansüstü programların kalite güvencesi ve akreditasyonuna ilişkin çalışmalara devam ettiklerini bildirdi. Yıldırım, Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz, YÖKAK Akreditasyon Kuruluşları Başvuru Sistemi, yükseköğretim kurumlarında program değerlendirme çalışmaları ve akreditasyon başvuruları hakkında bilgiler de verdi.

Toplantı, kuruluşlardan alınan geri bildirim ve görüşlerin paylaşılmasının ardından Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD), Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği (FEDEK), Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK), Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD), Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK), İletişim Araştırmaları Derneği-İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLAD-İLEDAK), Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK), Turizm Akademisyenleri Derneği-Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TUADER-TURAK), Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) ve Türk Psikologlar Derneğine (TPD) YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyon üyeleri tarafından tescil belgeleri takdim edildi.