Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Şlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Haber Tarihi : 01.12.2018 13:59:25 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Yatırım Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik"in Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bakanlık, yürürlüğe giren yönetmelik sayesinde planlı sanayi alanlarının uzun süren yer seçimi sürelerinin daha hızlı bir şekilde tamamlanacağını, arazi temini maliyetlerini azaltacağını ve kamulaştırma çalışmalarına girmeden hazine arazilerinin değerlendirilebileceğini belirtti.
A +   A -

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilgili mevzuatlar kapsamında kurulacak planlı sanayi bölgeleri olan organize sanayi bölgesi (OSB), endüstri bölgesi (EB), teknoloji geliştirme bölgesi (TGB), serbest bölge (SB) ve sanayi siteleri (SS) için kuruluş sürecini hızlandırmak amacıyla önceden uygun alanları belirlemek ve bu alanlardan uygun görülenlerin altyapılarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan “Yatırım Alanların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik”in 1 Aralık 2018 tarihli ve 30612 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi. Türkiye’de planlı sanayi alanları ile yatırımcıların altyapı ve arsa maliyetlerinin önemli ölçüde minimize edildiği ifade edilerek, bunun yanı sıra sanayicilerin birbirleri ile işbirliği içinde çalışmalarına olanak sağladığı kaydedildi.

"Bu olumlu özellikleri planlı sanayi alanlarının cazibesini giderek artırmakta ve taleplerin kısa sürede karşılanmasını elzem kılmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mevzuatı kapsamında yürütülen OSB, EB, SS, TGB ve SB uygulamalarında yer seçimi süreçleri zaman zaman 1 yılı aşabilmekte, yüksek kamulaştırma maliyetleri ile karşı karşıya kalınabilmekte, kamulaştırma bedeline karşı açılan davalar nedeniyle bu süre daha da uzayabilmektedir. Ortaya çıkan bu durum ivedi yatırımlarda önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yürürlüğe giren bu yönetmelik sayesinde planlı sanayi alanlarının uzun süren yer seçimi sürelerini daha hızlı bir şekilde tamamlanacak, arazi temini maliyetlerini azalacak, kamulaştırma çalışmalarına girmeden hazine arazilerini değerlendirebilecektir. Ayrıca hızla gelişen sanayimizin uzun vadeli yatırım planlarını hazırlanabilecektir. Bu sayede müteşebbislerimizin bir adım ötesinde konumlanarak yatırımların hızla ekonomimize kazandırılması sağlanacaktır."