TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin Açıklaması

Haber Tarihi : 04.05.2019 14:48:26 TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, “Enstitümüz, toplumun iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak üzere başta kendi iş yerlerimiz olmak üzere tüm Türkiye’de denetim ve eğitim çalışmaları yapmaktadır” dedi.
A +   A -

Türkiye’de 1987 yılından bu yana 4-10 Mayıs tarihlerinde kutlanan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’ nedeniyle Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, “İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, kalıcı ve sistematik bir iyileşme sağlanabilmesi için planlı ve sistemli çalışmalar yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin yaşam biçimi haline getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Şahin, TSE’nin; standardizasyon, belgelendirme, eğitim, muayene gözetim ve ölçümleme hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliğini doğrudan etkileyen alanlarda faaliyet gösterdiğini belirtti.

Şahin, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Enstitümüz; TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile TS ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi belgelendirmesi ve eğitimi, TS EN 12810-1 Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri standardı kapsamında cephe iskelelerinin belgelendirmesi ve eğitimi ile Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında CE işareti belgelendirmesi yapmaktadır. Enstitümüz ayrıca elektriksel ölçümler, iş ekipmanları periyodik muayenesi, kişisel koruyucu donanım şartname değerlendirmesi gibi muayene gözetim hizmetleri ve kalibrasyon hizmetleri de vermektedir.”

TSE iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından en riskli sektörler arasında yer alan Madencilik Sektörüne yönelik de hizmet verdiğini söyleyen Şahin, “ATEX direktifi kapsamında belgelendirme, eğitim ve muayene hizmetleri de Enstitümüzce verilmektedir. Çalışanların, iş ortamının taşıdığı risklerden korunmasına, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik hizmetleri kapsayan iş sağlığı ve güvenliği konusu, kalkınma sürecini doğrudan etkilemektedir. Sağlıklı iş koşullarının ve güvenli iş yerlerinin oluşturulması, üretimde verimliliği getirdiği gibi, iş barışının sağlanmasında da etkili olacaktır. Çalışma hayatındaki herkesin, karşı karşıya bulundukları riskleri değerlendirerek, koruyucu önlemler alması, iş kazaları ve sağlık sorunlarının giderilmesi için yapıcı çözümler üretmesi gerektiği inancımız doğrultusunda; TSE olarak, ülkemizde hizmet veren tüm iş yerlerinde riskleri kabul edilebilir seviyeye çekmek için çaba sarf ediyoruz. TSE olarak, toplumun iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilinç düzeyinin yükseltilmesine önem ve öncelik vermekte, başta kendi iş yerlerimiz olmak üzere denetim ve eğitim çalışmalarımız sürdürülmektedir” dedi.

Sağlıklı yaşama hakkının tüm çalışanların, en temel hakkı olduğu bilinci ile sağlık ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine olan gayretin devam edeceğinin altını çizen Şahin, “Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine katkı sunan tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği haftasını kutluyorum” şeklinde konuştu.