'Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Laboratuvarı Kurulumu İçin Fizibilite Çalışması' Açılış Toplantısı Yapıldı

Haber Tarihi : 04.12.2018 14:24:53 Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenen ilk proje olma özelliği taşıyan “Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Laboratuvarı Kurulumu için Fizibilite Çalışması” açılış toplantısıyla başladı.
A +   A -

Ankara Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen açılışta Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle yapılacak olan fizibilite çalışması sayesinde Ankara’nın Türkiye’deki ilk tıbbi cihaz kalibrasyon laboratuvarına kavuşacağını belirterek, tek merkezden yönetilecek olan kalibrasyon merkezi sayesinde tanıların güvenilirliğinde kalitenin artacağını ifade etti.

Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Muhammed Seyid Pehlivan, konuşmasında Ankara için öncelikli sektörlerden olan sağlık sektörüne Ankara Kalkınma Ajansı’nın kuruluşundan bu yana çok sayıda proje ile destek verdiğini ifade ederek, sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan ve yüksek bir yatırım ile hayata geçebilecek laboratuvar için fizibilite çalışmasının önemine değindi.

Proje sunumunda Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan Fizibilite Rapor Formatına uygun olarak hazırlanacak olan “Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Laboratuvarı Kurulumu için Fizibilite Çalışması” faaliyetleri tanıtıldı.

Proje kapsamında “Tıbbi Cihazlar Kalibrasyon Laboratuvarı”nın sahip olması gereken teknik özelliklere ve standartlara göre yeri belirlenecek. Aynı zamanda Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 40 hastane için kalibrasyona tabii 46 bin adet cihazın kalibrasyonlarına ilişkin ihtiyaç analizi yapılarak bu 46 bin adet cihaz sınıflandırılacak ve kalibrasyon sıklıkları belirlenecek. Laboratuvarda yapılacak kalibrasyonlar için gerekli makine ve ekipmanlar belirlenerek rapor edilecek. Ankara’daki paydaş kurumların da bu hizmetten faydalanması sağlanarak kullanım ağı yaygınlaştırılacak.