Sokak düğünleri ve araç konvoyları yasaklanıyor

Haber Tarihi : 26.08.2009 11:19:08 Türkiye'de sıkça başvurulan alternatif törenlerden sokak düğünleri ile sevinç gösterilerinin vazgeçilmez eğlencesi araç konvoyları yasaklanıyor.
A +   A -

 

Yerleşim yerlerindeki gü ; rü ; ltü ; yü ; bitirmeyi amaç ; layan Ç ; evre ve Orman Bakanlığı , ' Ç ; evresel Gü ; rü ; ltü ; Eylem Planı ' nı tamamladı .

Planla , havai fişek gö ; sterileri , gece kulü ; pleri gibi hü ; r tü ; rlü ; eğlence programından hava , kara ve demiryollarına , binalardan sanayi tesislerine kadar uzanan tü ; m alanlarda gü ; rü ; ltü ; nü ; n ö ; nü ; ne geç ; ilmesi hedefleniyor .

İç ; işleri , Kü ; ltü ; r ve Turizm Bakanlığı ve belediyeler ile ortaklaşa ç ; alışmaların yapılacağı plan ç ; erç ; evesinde ö ; zellikle yaz aylarında yoğun olarak şikâ ; yete sebep olan İstanbul Boğazı ' ndaki eğlence yerleri ve sahil kentlerindeki gece kulü ; plerinin bulunduğu alanlardan başlamak ü ; zere gü ; rü ; ltü ; kirliliği ö ; nlenecek . Konutlar , eğitim , kü ; ltü ; r alanları ile yapıları , sağlık tesisleri , otel , dinlenme tesisleri , parklar gibi alanlarda her ne ad altında olursa olsun sokak eğlencesine izin verilmeyecek . Bu kapsamda , sokak dü ; ğü ; nü ; , kutlama gibi elektronik olarak ses yü ; kseltici , davul-zurna , havai fişek , maytap kullanılarak yapılan aç ; ık hava aktiviteleri yasaklanacak . Bu faaliyetlere , ancak ç ; ok hassas kullanımların ( hastane , sağlık ocağı ve okul gibi ) olmadığı yerlerde veya ilgili belediyece belirlenecek yerlerde , mevzuatta getirilen kriterlere uyulması şartıyla izin verilecek . Susturucu ve ses giderici diğer parç ; aları olmayan motorlu araç ; ların da trafiğe ç ; ıkmasına mü ; saade edilmeyecek .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !