Rekabet Kurumundan Soğan Fiyatlarına İlişkin Açıklama

Haber Tarihi : 04.12.2018 11:31:22 Rekabet Kurumu tarafından soğan fiyatlarıyla ilgili yapılan açıklamada, “Son günlerdeki soğan fiyatlarıyla ilgili gelişmeler kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir” denildi.
A +   A -

Rekabet Kurumu tarafından soğan fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulunuldu. Son günlerdeki soğan fiyatlarıyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, “Son günlerde basın yayın organlarının bir kısmında yayınlanan haber ve yorumlarda, yakın zamandaki soğan fiyatındaki artışların patates ve soğan ticaretiyle iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulundukları iddiası ile ilgili alınan Rekabet Kurulunun 8 Ağustos 2018 tarihli ve 18-27/440-210 sayılı kararı ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Söz konusu kararda yer verilen inceleme, tespit ve değerlendirmeler, ilgili kararın alındığı tarihten önceki döneme yönelik olup, bahse konu haber ve yorumlarda iddia edildiği gibi soğan fiyatlarına ilişkin mevcut durumda yaşanan gelişmelerin incelendiği ya da değerlendirildiği ve bu gelişmeler üzerine alınan güncel bir Rekabet Kurulu kararı bulunmamaktadır. Ayrıca yapılan inceleme ve araştırmalar üzerine alınan Kurul kararlarının vaka özelinde ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile sınırlı olduğu, dolayısıyla bu kapsamda ele alınan konuların diğer mevzuat bakımından da hukuka uygun olduğu anlamına gelmeyeceği vurgulanmalıdır" ifadelerine yer verildi.