Polis lahmacun yemeyecek

Haber Tarihi : 11.09.2009 12:26:24 Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, polisin halkla ilişkilerini geliştirmek, imajını iyileştirmek ve disiplini arttırmaya yönelik yeni uygulamalarını sürdürüyor.
A +   A -

 

Ö ; zdemir , son genelgesiyle personelin ağız ve nefeste uzun sü ; reli kö ; tü ; koku yaratan soğan , sucuk , pastırma , lahmacun gibi yiyeceklerin yenilmemesini istedi .
Gö ; reve başladığından bu yana ç ; eşitli genelgeler yayımlayarak ' dinamik ve ç ; ağdaş polislik ' anlayışını geliştirmeye ç ; alışan Ankara Emniyet Mü ; dü ; rü ; Orhan Ö ; zdemir , ö ; nceki gü ; n personele yö ; nelik bir genelge yayımladı . Genelgede , polisin gö ; rev ve ö ; zel hayatının gereği toplum iç ; erisinde yer aldığını hatırlatan Ö ; zdemir , vatandaşın personelle ilgili ilk izleniminin genellikle kılık kıyafeti , kişisel temizliği ve ç ; alışma ortamına gö ; re oluştuğunu vurguladı .
KILIK KIYAFETE DİKKAT Ç ; EKİLDİ
' Ü ; tü ; sü ; z ve eski pantolon , boyasız ayakkabı , ö ; zensiz saç ; lar ve sakal , sert bakışlar , ter kokan kıyafet , sarımsak , soğan veya sigara kokan ağız , dağınık ve pis ç ; alışma ortamı , muhatabımıza saygısızlık hakkımızda olumsuz imaj yaratılmasına sebep olan etkenlerdir . Gö ; rgü ; kuralları ç ; erç ; evesinde de hoş karşılanmamakta , medeni insanlara yakıştırılmamaktadır ' denilen genelgede , şunlara yer verildi : ' Gü ; nü ; mü ; zde ç ; ağdaş polislik , yakalanan suç ; lu oranının yanı sıra halkla geliştirilen ilişkilerin niteliği , halka verilen gü ; ven ve suç ; u ö ; nleme sorumluluğuna halkın katılmasını sağlama oranı ile değerlendirilmektedir . Dü ; nyanın hiç ; bir yerinde halkın gü ; venmediği ve desteklemediği işleri gerç ; ekleştirmek mü ; mkü ; n değildir . Suç ; ların ö ; nlenmesi ve suç ; luların yakalanması bü ; yü ; k ö ; lç ; ü ; de halkın desteği ile sağlanmaktadır . Bu desteğin arttırılabilmesi karşılıklı etkileşime bağlıdır . Olumlu etkileşim iç ; in halkın benimsemediği tutum ve davranışların ortadan kaldırılması gerekmektedir . Vatandaşla olan ilişkilerimizin sağlam temellere oturtulabilmesi , teşkilatımıza olan gü ; venin artırılarak devamının sağlanması ve kamuoyu desteğinin devamının temini iç ; in polisin kamuoyu nazarında imajını bozacak , halkın ilgi , sevgi , saygı , gü ; ven ve desteğini azaltacak , ilişkileri ve işbirliğini engelleyecek her tü ; rlü ; olumsuz davranıştan kaç ; ınılmalıdır . '
SİGARA UYARISI
Ö ; zdemir , yaptığı denetlemeler sırasında resmi elbise ile dışarıda sigara iç ; ildiği , hizmet araç ; larında sigara kullanıldığı , bazı personelin resmi kıyafetine ve kişisel bakımına gereken ö ; zeni gö ; stermediği , bazı birimlerde lahmacun ve benzeri , etrafa koku yayan yiyecekler yenildiğini ve soğan , sucuk , pastırma gibi ağız ve nefeste uzun sü ; reli kö ; tü ; koku yayan yiyeceklerin yenildiğini tespit ettiğini vurguladı . Genelgesinde personelin bu tü ; r konularda duyarlı davranmasını , mesleğin ve medeni ilişkilerin gerektirdiği bu mecburiyetlerin hayat tarzı haline getirilmesini isteyen Ö ; zdemir , amir ve mü ; dü ; rlerin denetlemeleri sırasında bu konuları hassasiyetle gö ; z ö ; nü ; nde bulundurması talimatını verdi . Ö ; zdemir , bu konuların disiplin suç ; u oluşturması nedeniyle kurallara aykırı davranan personel hakkında işlem yapılmasını da istedi . Ankara Emniyet Mü ; dü ; r Ö ; zdemir , daha ö ; nce yayımladığı bir genelgede personelin , boy ve kilosunun orantılı olması gerektiğini hatırlatarak ' gö ; bekli polislerin ' tespit edilmesi ve tespit edilen polislerin durumunun sicillerine işlenmesi talimatını vermişti . Ö ; zdemir ayrıca , sigarayı yasaklayan yasanın da hassasiyetle uygulanması iç ; in bir başka genelge yayımlayarak


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !