Mevlevi Şair Neyyir'in 'Divan'I Türk Dil Kurumu Yayınlarından Çıktı

Haber Tarihi : 01.11.2018 16:44:19 Mevlevi Şair Neyyir’in “Divan”ı, Türk Dil Kurumu yayınları kapsamında piyasaya çıktı.
A +   A -

Neyyir Abdü’l-halim Dede’nin divanı Sadık Erdem tarafından yayıma hazırlanarak, ’Divan: İnceleme-Tenkitli Metin-Metnin Bugünkü Türkçesi-Sözlük’ adıyla Türk Dil Kurumunun 1272. yayını olarak edebiyat araştırmacılarının hizmetine sunuldu. 18. yüzyılda yaşamış İstanbul doğumlu Mevlevi şairlerden Abdü’l-halim Dede, şiirlerinde Neyyir mahlasını kullandı. Kendisi de bir Mevlevi şair olan Esrar Dede, Tezkire’sinde Neyyir’i “Ruhu olgunluklarla bezenmiş Şeyh Galib’in bilgiler dolu meydanının hizmetine baş koymuş, iyiliksever, güzel huylu terbiyesi sayesinde sanat ve marifetler tahsil etmiştir” ifadeleriyle tanıtır. Neyyir’in divan edebiyatının zirve şairi Şeyh Galib’in yanında yetişmesi sanatını olumlu, ününü ise olumsuz etkiledi. Söylediği pek çok beyit kendisinden önceki şairlerden üstünlük gösterirken, Şeyh Galib ile aynı asırda edebi mahfillerde bulunuşu onun daha az tanınmasına sebep oldu. Abdü’l-halim Dede’nin şiirlerinde açık ve düz anlatım yerine kapalı ve mecazlı, güç ve anlaşılır bir şiir dili olan Sebk-i Hindi akımı görülür. Abdü’l-halim Dede, şiirlerinde halk dilinden kelime ve deyimlere de yer verir.