Maliyeden Dogan'a özel uygulama yok

Haber Tarihi : 14.09.2009 15:10:40 Maliye Bakanlığı, Doğan Yayın Grubu şirketlerine kesilen vergi cezası ile ilgili eleştiriler üzerine, 'Hiçbir mükellefe, sektöre veya kişiye özel uygulama yapılması asla söz konusu olamaz' açıklamasını yaptı.
A +   A -

 

Maliye Bakanlığı , Doğan Grubu ' na 2005 , 2006 ve 2007 yıllarına ait toplam 307 milyar Liralık vergi ve ö ; zel usulsü ; zlü ; k cezası kesmişti . Sö ; z konusu ceza ile ilgili olarak medyada yer alan haberler ü ; zerine bir aç ; ıklama yapan Maliye Bakanlığı , amacını , kamuoyunu bilgilendirmek , yanlış yö ; nlendirmeleri ö ; nlemek olduğunu belirtti . Bakanlığın bü ; tü ; n mensuplarının ü ; stlendikleri yasal sorumlulukları yerine getirmekte tereddü ; t etmeyeceğine işaret eden bakanlık , vergi inceleme elemanlarının gö ; revlerini ; tarafsız , bağımsız ve vergi kanunları ç ; erç ; evesinde gerç ; ekleştirdiklerini vurgularken , şunları dile getirdi :

' Yapılan işlem , sadece zamanında tam olarak ö ; denmeyen verginin ilgili şirketten talep edilmesinden ibarettir . Bununla birlikte hiç ; bir mü ; kellefe , sektö ; re veya kişiye ö ; zel uygulama yapılması asla sö ; z konusu olamaz . Dü ; zenlenen raporlarda ö ; nerilen vergi tarhiyatlarına ilişkin olarak , bü ; tü ; n mü ; kellefler , Vergi Usul Kanununda yer alan uzlaşma ve indirim mü ; esseselerinden yararlanabilecekleri gibi dava aç ; ma hakkından da yararlanma imkâ ; nları bulunmaktadır . Hazırlanan inceleme raporlarında eleştirilen hususlarla ilgili olarak mü ; kelleflerimizin itirazları alışılagelmiş bir durum olmakla birlikte , bu itiraz hakkının , gerek inceleme gö ; revini yerine getirenleri , gerekse idareyi baskı altına almak amacıyla , basın yayın organları vasıtasıyla sistemli bir kampanyaya dö ; nü ; ştü ; rü ; lmeye ç ; alışıldığı gö ; zlemlenmektedir . '

EN BÜ ; YÜ ; K VERGİ CEZASI DOĞAN YAYIN GRUBUNA AİT DEĞİL

Aç ; ıklamada , bazı basın yayın organlarında Doğan Yayın Grubu ' nun ö ; zellikle incelendiği yö ; nü ; ndeki haberlere de değinildi . Gelirler kontrolö ; rleri tarafından yapılan incelemelerde sadece Doğan Yayın Grubu ' na ait şirketlerin incelenmediği , medya sektö ; rü ; nü ; n bü ; yü ; k ç ; oğunluğunun incelemeye tabi tutulduğu bildirildi . Bir mü ; kellefe yazılan en bü ; yü ; k tutarın da Doğan Yayın Grubu ' na ait olmadığının belirtildiği aç ; ıklamada , ' Gelirler Kontrolö ; rleri , yaptıkları vergi incelemeleri sonucu 2008 yılında toplam 190 milyar TL , 2009 ağustos sonu itibariyle sö ; z konusu Gruba yazılan hariç ; 63 Milyar TL matrah farkı bulunulmuş olup sö ; z konusu matrah farkına ilişkin vergi tarhiyatı yapılmıştır ' denildi .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !