Kavgayla sorun çözemeyiz tansiyonu düşürelim

Haber Tarihi : 26.08.2009 10:31:19 Demokratik açılım projesi, iktidar ile muhalefet arasında ipleri kopma noktasına getirdi.
A +   A -

 

Partilerin birbirlerine yö ; nelik hakarete varan aç ; ıklamalarının sü ; rdü ; ğü ; bir ortamda TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ' den ' tansiyonu dü ; şü ; rme ' ç ; ağrısı geldi . ' Hiç ; bir sorunumuzu kavgayla , gü ; rü ; ltü ; yle ç ; ö ; zemeyiz . Sıkılı yumruklarla uzlaşamayız .

Gö ; nü ; llerimizi ve kapılarımızı aç ; ık tutalım . ' diyen Şahin , Meclis ' te yaşanan yü ; ksek tansiyonun sokağa daha farklı yansıyacağı konusunda siyasilerin dikkatini ç ; ekti : ' Burada tansiyon yü ; kselirse halk nezdinde de yü ; kselir . Sorunları , karşılıklı fikir alışverişi şeklinde ç ; ö ; zmeyi tercih etmeli , birbirimizi acımasızca eleştirmekten uzak kalmalıyız '

Tartışmaları Zaman ' a değerlendiren Meclis Başkanı , milletin ü ; lkeye hizmet gö ; revi verdiği iktidar ile gö ; reve talip olan muhalefetin mutlaka işbirliği halinde olması gerektiğini sö ; yledi . Terö ; rü ; n bü ; tü ; n tehdit değerlendirmelerinde ü ; lkenin en ö ; nemli meselesi olarak gö ; rü ; ldü ; ğü ; nü ; hatırlatan Şahin , bö ; ylesi hayatî ; bir sorunun ç ; ö ; zü ; mü ; nde el ele verilmesi gerektiğinin altını ç ; izdi . Demokratik aç ; ılım projesine tü ; m siyasî ; partilerin ö ; nerileriyle katılmasını istedi .

TBMM Başkanı Şahin , milletin ü ; lkeye hizmet gö ; revi verdiği iktidar ile gö ; reve talip olan muhalefetin mutlaka işbirliği halinde olması gerektiğini savundu . Terö ; rü ; n bü ; tü ; n tehdit değerlendirilmesinde ü ; lkenin en ö ; nemli meselesi olarak gö ; rü ; ldü ; ğü ; nü ; , bö ; ylesi hayati bir sorunun ç ; ö ; zü ; mü ; nde el ele verilmesi gerektiğini kaydeden Şahin , ' demokratik aç ; ılım projesi ' ne tü ; m siyasî ; partilerin ö ; nerileriyle katılmasını istedi . Şahin , ' Tü ; rkiye ' nin uzun sü ; re başını ağrıtan terö ; r meselesini bitirmeye dö ; nü ; k uğraşların herkesin sorunu olması gerektiğini dü ; şü ; nü ; yorum . Terö ; rle yaşamayı kimse arzu etmez . Hiç ; bir vatandaş , hiç ; bir genel başkanın ' terö ; rle birlikte yaşayalım ' diyeceğini zannetmem . Bu sorunu ç ; ö ; zelim dendiğinde herkesin ö ; nerilerle destek vermesi gerekir . Bö ; ylesine hassas bir konunun siyasî ; ç ; ekişme haline dö ; nü ; şmesi ç ; ö ; zü ; mü ; zorlaştırır ' dedi .

TBMM Başkanı , milleti temsil eden siyasî ; parti sö ; zcü ; lerine bir de ü ; slup uyarısı yaptı . Siyasilerin sö ; ylediği her sö ; zü ; n sokağa farklı yansıyabileceğine işaret ederek , ' Burada tansiyon yü ; kselirse halk nezdinde de yü ; kselir . Toplumda uzlaşmayı , barışı , sorunları , karşılıklı fikir alışverişi şeklinde ç ; ö ; zmeyi tercih etmemizin ü ; lke yararına olacağını dü ; şü ; nü ; yorum . Birbirimizi acımasızca eleştirmekten uzak kalmalıyız ' diye konuştu .

' Bir masa etrafında oturursak ç ; ö ; zemeyeceğimiz pek az sorun vardır . Bir araya gelmemek , birbirimize kapıları kapatmak sorunlarımızı ç ; ö ; zmeyi zorlaştırır . ' diyen Meclis Başkanı , kapıların da gö ; nü ; llerin de aç ; ık tutulmasını istedi . İktidar ve muhalefet arasındaki gerginlikten rahatsızlığını ifade ederken , siyasî ; iklimin yumuşaması iç ; in devreye girebileceği mesajı da verdi .

Tü ; m partiler ' evet ' demedikç ; e ö ; zel plaka olmayacak

Şahin , milletvekillerine ' ö ; zel plaka ' uygulaması konusunda kendisinin karar vermeyeceğini , tü ; m siyasî ; partilerin onayı alınmadan plaka değişikliğinin olmayacağını sö ; yledi . Vekillere ö ; zel plaka verilmesine Emniyet Genel Mü ; dü ; rlü ; ğü ; ' nü ; n de yeşil ışık yaktığını sö ; ylerken , kendisine gelen bir ö ; neriyi de ilk kez aç ; ıkladı : ' Vatandaşlar , tü ; zel kişiler ö ; zel plaka ç ; ıkarabiliyor . Arzu eden milletvekili arkadaşım da bö ; yle bir plaka ç ; ıkarabilir . Nitekim bana getirilen ikinci gö ; rü ; ş buydu . Bunun iç ; in ayrı bir dü ; zenlemeye ihtiyaç ; da yok '


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !