Kart borcu olanlar için son hafta

Haber Tarihi : 01.09.2009 01:14:16 7 Temmuz'da yürürlüğe giren ''Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'' kapsamında kredi kartı borcunu taksitlendirmek için son hafta.
A +   A -

 

Yaklaşık 81 bin tü ; keticinin başvurduğu yapılandırma kararında 3 milyar 100 milyon Liralık toplam borcun sadece 251 milyon Lirasının yani yü ; zde 8 ' i yapılandırıldı .
Kanunda yapılan değişikliğin kredi kartı borcu nedeniyle haklarında icra takibi başlatılmış 875 bin kişiyi kapsadığını ve toplam borcun , 3 milyar 100 milyon Lira olduğunu sö ; yleyen Tü ; keticiler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya , bu kanunun , parası olmadığı iç ; in kredi kartı borcunu ö ; deyemeyen kişilere yö ; nelik ç ; ıkarıldığını sö ; yledi .
' ' Yine parası olmayan tü ; ketici , borcunu yapılandırmak iç ; in para bulamadı . Bankalar , yapılan başvuruları ilk başlarda kabul etmedi&rdquo ; diye konuşan Kaya , &ldquo ; Sistem yoğunluğunu gerekç ; e gö ; sterilip , tü ; keticiler ilk 2-3 hafta geri ç ; evrildi . Ardından bazıları , tü ; keticileri , borç ; larıyla ilgilenen avukatlarına yö ; nlendirdi&rdquo ; dedi . Avukat parasını aradan ç ; ıkarmak iç ; in bakaların bö ; yle bir yol denediklerini belirten Başkan Nazım Kaya , bu konuda tü ; keticilerden yoğun şikayet aldıklarını dile getirdi . Halen bu uygulamanın devam ettiğine dikkat ç ; eken Kaya , &ldquo ; Tü ; ketici , icra takibi yü ; zü ; nden ortaya ç ; ıkan avukat parasının tamamını ö ; demek zorunda değil . Kanunda bu aç ; ıkç ; a belirtiliyor . Avukat parasının yü ; zde 75 ' i silinecek ve yü ; zde 25 ' i yapılandırmaya dahil edilecek ' ' ifadesi kullandı .
SON TARİH 7 EYLÜ ; L
Kredi kartı borcunun yapılandırılması iç ; in tü ; keticilerin acele etmesini isteyen Kaya , kredi kartı borcunu ö ; deyemeyen 9 milyon kişiden şanslı olan yü ; zde 10 ' luk kesim iç ; in son bir hafta kaldığını sö ; yledi . 875 bin kişinin borcunu yapılandırmak iç ; in bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Kaya , &ldquo ; Yapılandırmaya gitmeyenler , 8 Eylü ; lden itibaren ç ; ok ciddi borç ; larla karşılaşabilir . Bankalar , 8 Eylü ; lü ; bekliyor . Zaten faiz ü ; stü ; faizle kredi kartı borç ; ları beklenmedik rakamlara ulaştı . Bu borç ; yü ; zü ; nden daha fazla mağdur olmamak iç ; in tü ; keticilerin bankalara giderek yapılandırmaya gitmesini istiyoruz . Ne yapıp etsinler , mutlaka borç ; larını yapılandırsınlar ' ' dedi .
Başvuruları reddedilen tü ; keticilerden , bankalardan gerekç ; enin belirtildiği yazı almasını isteyen Kaya , bu yazının , tü ; keticinin lehine olacağını sö ; zlerine ekledi .
' ' BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU ' '
' ' Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ' ' uyarınca , sö ; zleşmede belirtilen asgari ö ; deme tutarı , dö ; nem borcunun yü ; zde 20 ' sinden aşağı olamıyor .
Haklarında ihtar ç ; ekilenler veya icra takibi başlatılanlar ya da kurulca belirlenen usul ve esaslar ç ; erç ; evesinde ü ; ç ; ü ; ncü ; , dö ; rdü ; ncü ; veya beşinci grup krediler ve diğer alacaklar iç ; inde sınıflandırılmış kredi kartı borcu bulunan kart hamilleri , dü ; zenlemeden yararlanmak iç ; in belirtilen sü ; re iç ; inde bankalara , avukatlarına , varlık yö ; netim şirketlerine veya temsilcilerine yazılı olarak başvurmaları gerekiyor .
Kart sahipleri , bunu yapması durumunda , icra takibine konu olmuş takip , dava masraf ve harç ; larını ve nispi kanuni vekalet ü ; cretinin yü ; zde 25 ' ini de kabul edilen plan ç ; erç ; evesinde borç ; larını ö ; deme hakkına sahip olacak .
Kredi kartı borç ; larının yapılandırılmasına ilişkin yasal dü ; zenleme , 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle ö ; deme ihtarı ç ; ekilen , icra takibi başlatılan veya banka tarafından takip olunan tü ; keticileri kapsıyor .ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !