'Karakalpak Türkçesi Grameri' Türk Dil Kurumu Yayınlarından Çıktı

Haber Tarihi : 09.11.2018 10:44:40 Ceyhun Vedat Uyğur tarafından yayıma hazırlanan “Karakalpak Türkçesi Grameri: Fonetik, Morfoloji, Sentaks” adlı kitap Türk Dil Kurumunun bin 267. yayını olarak dil araştırmacılarının hizmetine sunuldu.
A +   A -

Kitap, “Giriş”, “Ses Bilgisi”, “Şekil Bilgisi”, “Cümle Bilgisi” ve “Örnek Metinler” bölümlerinden oluşuyor. “Giriş”te Karakalpak Türkleri hakkında bilgi verildikten sonra “Ses Bilgisi” başlığı altında Karakalpak Türkçesindeki ünlüler, ses uyumları ve ses değişmeleri inceleniyor. Sonraki bölüm olan “Şekil Bilgisi”nde ekler, kelime türleri ve fiil çekimleri ele alınıyor. “Cümle Bilgisi” başlığı altında ise cümlenin ögeleri, cümle türleri ve cümle dışı unsurlar işleniyor. “Örnek Metinler”de Karakalpak Türkçesinden seçilen manzum ve mensur metinler hem asıl haliyle hem de Türkiye Türkçesine aktarılarak veriliyor.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki kurumlardan biri olan Türk Dil Kurumu, Türklük bilimi sahasında dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer alıyor. Kurum kuruluşundan bu yana yalnızca Türkiye Türkçesi değil Türkçenin tarihi dönemleri ve Türk lehçeleri üzerine de kitaplar yayımlıyor. Bu kitapların yanı sıra Kurumun çıkardığı dergilerden ikisi olan “Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten” ve “Türk Dünyası”nda da Türk halklarının dil ve edebiyatına ilişkin çalışmalar neşrediliyor.