Kamu-STK İşbirliği Projesi Sona Erdi

Haber Tarihi : 10.07.2019 Avrupa Birliğinin finanse etmesiyle 2017 yılının Temmuz ayında açılış konferansı yapılan “Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği için Kamu Sektörünün Güçlendirilmesi Projesi”nin kapanış konferansı Ankara’da yapıldı.
A +   A -

Merkezi ve yerel düzeyde sivil toplum kuruluşları (STK) ile iletişim ve işbirliğine yönelik kilit rol oynayan kamu kurumlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla 2017 yılının Temmuz ayında başlayan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği için Kamu Sektörünün Güçlendirilmesi Projesi”nin kapanış konferansı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Klasik Türk Müziği Korosu saz sanatçılarının müzik dinletisinin ardından başlayan konferansa İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç katıldı.

Projenin 2 yıl önceki açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bizzat katıldığını hatırlatan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Son dönemlerde özellikle sivil toplum örgütlerimizin desteklenmesi ve sivil toplumla ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli gelişmeler kaydediyoruz. Hükümetimizin temel felsefesi olarak sivil toplumculuğu hem temel hak ve özgürlüklerin daha etkin bir şekilde kullanılması hem de demokratikleşme süreçlerinin daha rahat yol alabilmesi için çok önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarımızı desteklemek ve işbirliğini geliştirmek, hem de onlar vasıtasıyla ele alacağımız birçok konuda toplumsal dayanışmayı gerçekleştirmek adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü de bu amaca yönelik kuruldu. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’de sivil toplumculuğu sivilleşmede en önemli unsuru olarak görüyorsak 117 bini geçen dernek sayısına ulaşmayı önemsememiz gerekir. Ancak toplumsal olarak karşılaştığımız sorunların çok önemli bir kısmını çözmenin, sadece kamu yoluyla çözmenin mümkün olamayacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı, AB Başkanı sıfatıyla konferansa katıldığını dile getirdi. Kaymakçı, AB Türkiye Başkanlığının Türkiye’nin AB üyelik sürecinde dört ayaklı bir çalışma yürüttüğünü söyleyerek, “Çalışmaları kısaca özetlemek gerekirse birinci ayakta reformları görüyoruz. Ülkemizin Kopenhag siyasi kriterlerini karşılaması ve bunun üstüne gitmesi; hukukun üstünlüğü, insan hakları konusunda hem Avrupa’da hem dünyada en iyi noktaya gelmesini hedefliyoruz. Bunu yaparken sivil toplumu yaptığımız her çalışmaya davet ederek onların görüşlerini alıyoruz. Önümüzde 4 buçuk yıllık seçimsiz bir dönem var. Hem AB üyeliği yolunda hem de Türkiye’nin yeni sisteminin çok daha başarılı olması için atacağımız adımlarda sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini almaya devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşları bizim aslında halka en yakın unsurlarımız. Dolayısıyla halktan kamuya iletilen ve AB üyelik süresinde temel alacağımız değerlendirmelerde bulunuyorlar. Bunlar bizim için çok değerli. Başkanlığın ikinci temel alanı 35 müzakere faslını açıp kapatmak. Burada birçok konu var. Sivil toplumun da katkılarıyla çeşitli istişarelerde bulunarak 16 faslı açtık, bir faslı da kapattık. Üçüncü alan mali işbirliği ve birlik programları olarak özetlenen bir alan. Avrupa Birliği, Türkiye’yi üyeliğe hazırlamak için belirli mali fonlar sunuyor. Bugünkü programda o fonlardan biri. Her zaman STK’larla işbirliği içerisinde olmayı istiyoruz. Dördüncü ayak ise iletişimle ilgili. Türkiye’nin Avrupa Birliğine doğru anlatılması, Avrupa Birliğinin de Türkiye’yi doğru anlaması. Kolay bir süreç değil. Türkiye’ye karşı bazı ön yargılar var. Bu ön yargıların giderilmesinde sivil toplumun rolü çok önemli. Biz o yüzden sivil toplum kuruluşlarımızın hem Türkiye’de kamuyla sağlıklı bir iletişim kurmasını istiyoruz hem kendi aralarında iletişimi arttırmalarını istiyoruz hem de Türk sivil kuruluşlarının Avrupalı sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olsun istiyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Ben eminim ki Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecini hızlandıracağız” şeklinde konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, projenin hem açılış hem de kapanış programına katıldığını söyleyerek, “Avrupa Birliği sivil toplum kuruluşlarına çok önem veriyor. Türkiye bu hususta Avrupa’da önemli rol oynuyor. Bazı ülkelerde kamu kuruluşlarıyla STK’lar bir araya geldiğinde problemler doğuyor. Bu projeyle insanlar kendileri için önemli olacak kararlarda etkin olacak. Bu projenin temel amacı yeni oluşturulan genel müdürlüğün kapasitesini arttırmak. AB Komisyonu Türkiye raporunda STK’ların sorunlarını yazdı. Bu sorunların çözülmesi için diyalog kanallarının açılmasıyla ilgili bir sonucu var” dedi.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç, STK’ların öneminden bahsetti. Kılıç, “Bilindiği üzere STK’ların kamu hizmetlerinin sunumuna ve karar alma süreçlerine katılım demokrasiler için önem arz etmektedir. Bu durum STK’ların katılımının mevcut demokrasilerinin meşrutiyeti için de önemlidir. STK’lar toplumun sorunlarını ve taleplerini dile getirerek politikaların oluşmasında önemli rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !