Gökçek'i üzecek haber

Haber Tarihi : 26.08.2009 12:32:29 Cemal Aydın, Pazar günü gerçekleştirilecek olağan genel kongre öncesi yönetimde birlik ve birleşme dedikodularına cevap verdi.
A +   A -

 

Ankaragü ; cü ; Mevcut Başkanı Cengiz Topel Yıldırım ve Ankara Bü ; yü ; kşehir Belediye Başkanı Melih Gö ; kç ; ek ile bir araya gelen Onursal Başkan Cemal Aydın , o gü ; n gerç ; ekleştirilen toplantı hakkında aç ; ıklamalarda bulundu . Basında bugü ; ne kadar ç ; ıkan haberlerin , o gü ; n yapılan gö ; rü ; şmeyi tam olarak aç ; ığa kavuşturmadığını belirterek , ' Şunu iyi saptamak gerekiyor . Birincisi ben o gü ; n Cengiz Topel Yıldırım ve Melih Gö ; kç ; ek ' in buluşmasına icabet etmiş bir misafirim . Sayın Topel Yıldırım , taraftar ve yö ; netici arkadaşlarla birlikte Melih Gö ; kç ; ek ile Pazar gü ; nü ; bir gö ; rü ; şme yaparak bir mutabakat sağlıyorlar . Sonrasında benim de katılacağım 3 ' lü ; bir toplantı arzu ettiklerini sö ; ylü ; yorlar . Ben de yapmam gerekeni yerine getiriyorum . İkincisi o toplantıya taraftar temsilcileri de geliyor . Orada yapılan gö ; rü ; şmenin sonuç ; bö ; lü ; mü ; nde ben arkadaşlara bir sual soruyorum . Sayın belediye başkanı geniş tabanlı , maddi ve manevi huzur getirecek bir ortam sağlayacağını sö ; ylü ; yor . Bu gelişmelerin Ankaragü ; cü ; ' nü ; n lehine veya aleyhine olup olmayacağını sordum . Ben burada Cemal Aydın ve ç ; evresi olarak alınacak karara her tü ; rlü ; desteği sağlayabileceğimizi sö ; yledim . Eğer evet sonucu ç ; ıkacaksa evetin oluşmasına , hayır diyorsanız yeni olacak gelişmelerde neler yapabileceğimizi dü ; şü ; nü ; rü ; z . Sonuç ; ne olursa olsun Cemal Aydın ve ekibi yer almayacak . Her hangi bir beklentim yok ve olamaz da . Eğer evet derseniz ben maddi ve manevi katkıda bulunabileceğimi sö ; yledim . Kimin evet deyip kimin hayır dediği ö ; nemli değil . Ö ; nemli olan yeni oluşumun Ankaragü ; cü ; ' nü ; n lehine olması ve Cemal Aydın ' ın bu oluşuma neler katabileceğidir ' dedi .

' İKİ TAKIMIN BİRLEŞMESİ İMKANSIZDIR '

Bir kulü ; bü ; n anonim şirketi diğerinin ise kamu yararına bir dernek olduğunu vurgulayan Onursal Başkan Aydın , ' ' Bü ; tü ; n ö ; zelliklerimi kullanarak sö ; ylü ; yorum ki nasıl elma ile armut birleşemezse Ankaraspor ile Ankaragü ; cü ; de birleşemez . Bu iki kulü ; bü ; n birleşebilmesi iç ; in o kadar fazla yasanın ikmal edilmesi lazım ki , buna zaman yetmez . Bizim anlatmaya ç ; alıştığımız şudur ; Kayseri , Konya ve Antalya illerini ö ; rnek gö ; stererek belediyelerin ve herkesin 100 . yılında bizde vardık demesi iç ; in elini taşın altına koyabilmesini sağlamak adına bir yö ; netim tarzı ortaya koyduk . Ama gö ; rdü ; m ki bazı ç ; evreler bunu anlamadı bazıları ise anlamak istemedi . bü ; tü ; n spor programalarında birleşme dedikodusu dolaşıyor fakat kimse aç ; ıpta sormuyor hukuk da bunun yeri var mıdır ya da bu adamlar ne yapmaya ç ; alışıyor diye . Eğer Ankaragü ; cü ; ' nü ; n iyi bir yerlere gelmesi milleti rahatsız ediyorsa benim sö ; yleyeceğim birşey yok . Ama hukuğun egemen olduğu bir devlette bunu sö ; ylü ; yorlarsa gerç ; ekten gü ; lmeye bile utanıyorum . Biz mevcut yö ; netimin belediyenin desteğini de alacak biç ; imde yapmaya ç ; alıştığı şeylere destekte bulunma ç ; abası iç ; erisindeyiz ' ' diye konuştu .

Pazar gü ; nü ; iptal edilen kongre hakkında konuşan Cemal Aydın , ' ' Verilen bazı beyanlar o arkadaşların kü ; ltü ; rü ; nü ; temsil ediyor . Sö ; ylenilene gö ; re ç ; ok sıkı tedbirler alınmış ve kongre gerç ; ekleşememiştir . Bu olay uzun sü ; re yö ; netimde olup da istifa etmiş bir arkadaşın verdiği resmi demeç ; le ortaya ç ; ıktı . Mevcut yö ; netim , denetleme kuruluna istenilen evrakların bir bö ; lü ; mü ; nü ; Cuma gü ; nü ; ve birazını daha ancak Cumartesi gü ; nü ; tevliğ etmiştir . Denetleme kurulu bunlarla tatmin olmamış ve federasyonla yazışmaya girmiştir . Dolayısıyla denetleme kurulunun kongre iç ; in gerekli olan raporunu hazırlama olanağı olmadığı iç ; in kongrenin yapılamayacağını belirtmiş ve Cuma gü ; nü ; ç ; oğunluğun sağlanamayacağını belirtmiştir . Cumartesi gü ; nü ; mevcut yö ; netim ile denetleme kurulu arasında saat 15 : 00 sularında gö ; rü ; şme devam ediyordu . Bir maddeye ilişkin olarak beni aradılar . Ben de bu şartlarda zaten kongrenin gerç ; ekleşemeyeceğini , ertelenmesinde bir mahsur olmayacağını ve denetleme kurulunun raporunun ö ; nemli olduğunu sö ; yledim . Bu nedenle ertelendi . Fakat Ankaragü ; cü ; ' nde ü ; ye ve delege bile değilken yö ; netici olmuş sadece bir dö ; nem futbolculuk yapmış bir zavallının , mü ; barek Ramazan gü ; nü ; nde ö ; lü ; lerin adını bu işe karıştıracak kadar basit olan kişilere cevap vermeyi uygun gö ; rmü ; yorum . Ben bu genel kurulun yapılmasında bir mahsur olmayacağına dair 320 delegeden imza topladım . Ö ; lü ; nü ; n adına imza atabilecek bir şerefsiz bugü ; ne kadar Ankaragü ; cü ; ' nde olmadı ' ' diye konuştu .

Yö ; netimde gü ; ç ; birliği ç ; erç ; evesinde yaşanan olaylardan dolayı istifa eden ve kulü ; bü ; n satıldığını iddia eden eski Ankaragü ; cü ; Futbol Şube Sorumlusu Hikmet Hancıoğlu ' nun sö ; ylediklerine değinen Onursal Başkan Cemal Aydın , konuşmasına şö ; yle devam etti :

' ' Ankaragü ; cü ; hiç ; kimsenin malı değildir . Bu konuda sö ; z sahibi de değildir o kişi . Cemal Aydın sayesinde hü ; rriyetine kavuşmuş birine cevap vermek de benim kü ; ltü ; rü ; me uymaz . Kongre bu hafta yapılacak . Biz alınan kararlara saygıyla yardımcı olmaya devam edeceğiz . Eğer bu konu nihayete ulaşırsa Ankaragü ; cü ; bü ; yü ; k bir kulü ; ptü ; r ve Pazar gü ; nü ; kongreyi gerç ; ekleştirir . Ankaragü ; cü ; ' nü ; n Pazar olacak gü ; n genel kurulu mecburidir . Bunu da hukuğu ç ; ok iyi bilenlere aç ; ıklamak istiyorum . Ankaragü ; cü ; ' nde hem denetim kurulu hem de 200 ' ü ; aşkın delege kongrenin olabileceğine dair mutabakata varmıştır . Bu başvuru 1 . sulh mahkemesine intikal etmiştir . Bu başvuruda mevcut yö ; netimin avukatları amaca karşılık olarak kongre alınmıştır diyerek basında aç ; ıklamada bulunmuşlardır . Dolayısıyla yapılması mecburi olmuş bir genel kurul haline gelmiştir . Arkadaşları uyarıyorum . Akıllarını başlarına alsınlar . Pazar gü ; nü ; Anakragü ; cü ; ' nde kongre gerç ; ekleşecektir . Ve bu genel kurul Ankaragü ; cü ; ' ne şimdiden hayırlı olsun . Amacımız transfer yapamayan , ü ; cret ö ; deyemeyen , vergi ve sigortasını yatırmaktan imtina eden , ileriye dö ; nü ; k herhangi bir yatırımı olmayan bir kulü ; bü ; ileri seviyelere taşımaktır . Herkes aday olmakta serbesttir ve hiç ; kimseye gö ; nü ; l kırıklığımız olmaz . Cemal Aydın ' a tenkit etmeye ç ; alışan zavallılara bir ç ; ift sö ; zü ; m var . Cemal Aydın ' ın 13 sene boyunca yaptıklarının daha iyisini yapabilecek varsa ö ; nü ; nde saygıyla eğilmeye hazırız . Ama elini taşın altına koymayanın da bağırmasına izin vermeyiz ' ' dedi .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !