Filistinli mülteci serbest bırakıldı

Haber Tarihi : 18.08.2009 15:57:47 Kumkapı Yabancılar Şube Müdürlüğü Misafirhanesi'nde tutulan 21 yaşındaki Filistinli mülteci İslam Hashem Muhammed Asalya serbest bırakıldı
A +   A -

 

Ankara 15 . İdare Mahkemesi , Mazlum-Der ' in aç ; tığı dava neticesinde belden aşağısı felç ; li olan Hashem Muhammed Asalya ' nın sınır dışı edilmesi yö ; nü ; ndeki kararın yü ; rü ; tmesinin durdurulmasına hü ; kmetmişti .

İsrail ' in 2008 Ocak ayındaki saldırılarında yaralanarak belden aşağısının felç ; li olduğu Doktor raporuyla sabit olan İslam Hashem Muhammed Asalya , Mart 2008 ' de tedavi amacıyla Tü ; rkiye ' ye getirildi . Daha sonra bir Tü ; rk vatandaşı ile evlenen Asalya , ikamet tezkeresi aldı . Filistinli mü ; lteci İslam Hashem Muhammed Asalya , 12 . 08 . 2009 tarihinde ' mü ; lâ ; kat yapılacağı ' sö ; ylenerek polislerce evinden alınarak İstanbul Emniyet Mü ; dü ; rlü ; ğü ; Yabancılar Şube Mü ; dü ; rlü ; ğü ; ' ne getirildi . Asalya , daha sonra sınırdışı edilmek ü ; zere Kumkapı Yabancılar Şube Misafirhanesi ' ne gö ; tü ; rü ; ldü ; . Bunun ü ; zerine Mazlum-Der İstanbul Şubesi , İslam Hashem Muhammed Asalya hakkındaki sınır dışı edilme kararının durdurulması iç ; in Ankara 15 . İdare Mahkemesi ' ne dava aç ; tı . Asalya 12 . 08 . 2009 Ç ; arşamba gü ; nü ; nden bu yana İstanbul İl Emniyet Mü ; dü ; rlü ; ğü ; Kumkapı Yabancılar Şubesi ' nde tutulmaktaydı . Ankara 15 . İdare Mahkemesi MAZLUM-DER İstanbul Şubesinin aç ; tığı dava neticesi İç ; işleri Bakanlığının İslam Hashem Muhammed Asalya hakkında verdiği ' sınır dışı etme kararı ' nın yü ; rü ; tü ; lmesini durdurma kararı verdi . ' Dava konusu işlemin sınır dışı etmeye yö ; nelik olması ve uygulanması halinde telafisi gü ; ç ; zarar doğurabilecek nitelikte bulunması ' gerekç ; esi ile verilen karara gö ; re İslam Hashem Muhammed Asalya 30 gü ; n sü ; resince sınır dışı edilemeyecek .

İslam Hashem Muhammed Asalya , saat 13 . 00 sıralarında tutulduğu Kumkapı Yabancılar Şubesi Misafirhanesi ' nden Mazlum-Der yetkileriyle birlikte ç ; ıktı . Daha sonra İkamet işlemleri iç ; in İstanbul Emniyet Mü ; dü ; rlü ; ğü ; ' ne getirilen Asalya ' nın durumuyla ilgili bilgi veren Avukat Ü ; mran Sırımcı Candemir , Asalya ' nın Uluslar arası terö ; ristlerle bağlantısı olduğu iddiasıyla sınır dışı edilmesi kararı verildiğini belirterek , ' Ama gö ; rdü ; ğü ; nü ; z gibi hayatını tek başına devam etmesi mü ; mkü ; n olmayan , ü ; lkeye giriş amacı sağlık , tedavi edilmek olan ve bir Tü ; rk insanıyla evli olan birinin sınır dışı edilmesi hukuksuz olduğu Ankara 15 . İdare Mahkemesi ' nde aç ; tığımız davada belirttik . O davada yü ; rü ; tme durduruldu . Nihai karar ise yargılama neticesinde belli olacak . ' dedi .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !