DP ve ANAP’tan açılıma süpriz destek

Haber Tarihi : 20.08.2009 10:42:57 DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, ANAP Genel Başkanı Salih Uzun’un da katılımıyla parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, açılım konusunda her iki partinin ortak görüşlerini yansıtan bildiriyi açıklayarak Türkiye’de siyaset yapan ve ülkenin meselelerini çözme iddiasındaki hiç kimsenin böylesine önemli bir meseleye ilgisiz kalamayacağı vurgulandı.
A +   A -

 

Yapılan ortak aç ; ıklamada ; &ldquo ; Bizim bu yaklaşımımız , Ak Parti ile konuyu gö ; rü ; şmekten dahi kaç ; ınan Parlamento ' daki diğer muhalefet partilerinden daha duyarlı ve sağduyulu bir anlayışı yansıtmaktadır . Sayın İç ; işleri Bakanı ' nın medyaya da yansıyan aç ; ıklamalarını teyit edecek bir devlet projesi gö ; rmekte zorluk ç ; ekiyoruz . Ç ; ü ; nkü ; sö ; z konusu proje , devletin kurumlarında değil , Ak Parti ç ; atısı altında hazırlanmaya ç ; alışılmaktadır&rdquo ; denildi . Ak Parti ' nin iç ; eriği belirlenmemiş bu aç ; ılım paketinin terö ; r ö ; rgü ; tü ; elebaşı ve onunla organik bağını gizlemeyen bir siyasi parti tarafından doldurulması ve topluma empoze edilmesi faaliyetlerinden son derece kaygılı olduklarını belirten Cindoruk ve Uzun , &ldquo ; DP ve ANAP olarak bizlerin , devletin varlığından rahatsız olanlarla konuşacak hiç ; bir şeyimiz olamaz . Şu kesinlikle bilinmelidir ki , Tü ; rkiye Cumhuriyeti Devleti bu coğrafyada ilelebet var olacaktır . Ancak , bu vatan coğrafyasında yaşayan , bireysel-demokratik , kü ; ltü ; rel ve ekonomik hakları talep edenlerle ilgili olarak devletin bazı yanlış ve eksik uygulamalarından rahatsız olanlar , gö ; nü ; l rahatlığı ile bilmeliler ki bunları hep birlikte iyileştirip , ç ; ö ; zmeye samimiyetle varız . Ç ; ok bü ; yü ; k bir ç ; oğunluğunun ü ; lkemize ve bü ; tü ; nlü ; ğü ; ne gö ; nü ; lden bağlı olduğunu bildiğimiz ve inandığımız Kü ; rt vatandaşlarımızın bu sü ; reç ; te sağduyularına ve vicdanlarına her zamanki gibi gü ; veniyor ve ihtiyaç ; duyuyoruz&rdquo ; dedi . Tam , eksiksiz ve evrensel bir demokrasinin , tü ; m Tü ; rk milletinin hakkı ve ö ; zlemi olduğunu vurgulayan ikili , &ldquo ; Bunun iç ; in gerekli olan Anayasal ve yasal tü ; m demokratik dü ; zenlemelerin , bireysel-demokratik hak ve ö ; zgü ; rlü ; klerin ve bö ; lgenin ekonomik geri kalmışlığının giderek ciddi adımlarının gecikmeksizin kararlılıkla atılmasını samimiyetle destekliyoruz . Demokrasinin ve zenginliğin artmasının , bu meselenin en etkili ç ; ö ; zü ; mü ; olduğunu da inanıyoruz&rdquo ; dedi .

Ç ; Ö ; ZÜ ; M VİCDANDA

Daha sonra konuşmaya devam eden ANAP Genel Başkanı Salih Uzun ise , mesele şu veya bu kişinin , şu veya bir siyasi partinin&rdquo ; meselesi olmadığını sö ; yleyerek şö ; yle konuştu : &ldquo ; Bu meselenin kalıcı olarak ç ; ö ; zü ; mlenmesine yardımcı olacak , 25 yıldır akan kanı durduracak tü ; m ç ; alışmalara katkı vermeye hazırız . Bu bir , ekonomi , sağlık ya da sosyal gü ; venlik meselesi gibi algılanamaz . Bu başka bir mesele . Meselenin ç ; ö ; zü ; m anahtarı , Kü ; rt kardeşlerimizin elinde ve vicdanındadır . Kü ; rt kardeşlerimizden , birliğimize , kardeşliğimize bağlı olduklarını dosta dü ; şman ilan etmelerini bekliyoruz . Eğer bunu yaparlarsa sü ; reç ; ç ; ok daha sağlıklı bir şekilde başarıya ulaşabilir . Ü ; lkenin tü ; m temel meselelerinin ç ; ö ; zü ; mü ; , tü ; m kesimleri kucaklayan bir anlayışla ç ; ö ; zü ; m ü ; retmekten geç ; iyor . Tü ; m bu gelişmeler Tü ; rk siyasetinin merkezinin yeniden yapılandırılması ihtiyacını aç ; ıkç ; a ortaya koymuştur . &rdquo ;


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !