Bakan Akdağ: Sigara yasağından geri adım atmayacağız

Haber Tarihi : 19.08.2009 14:14:24 Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kapalı mekanlarda sigara kullanımının yasaklanmasına yönelik uygulamadan geri adım atılmayacaklarını söyledi.
A +   A -

 

Sağlık Bakanlığı ile Tü ; rk Telekom Genel Mü ; dü ; rlü ; ğü ; arasında ' Merkezi Hastane Randevu Sistemi ' konusunda ' Teknolojik İşbirliği Protokolü ; ' imzalandı . Bakan Akdağ , imza tö ; reni sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı .
Ankara ' da bazı işletme sahiplerinin sigara yasağıyla ilgili protesto gö ; sterisi yaptığı hatırlatılarak , ' Tü ; rkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ( TESK ) Genel Başkanı Bendevi Palandö ; ken , sizinle gö ; rü ; ştü ; klerini ve sorunun 3 gü ; n iç ; inde ç ; ö ; zü ; leceğini sö ; yledi . Bu konuda gelinen nokta nedir ? ' şeklindeki soruya Bakan Akdağ , ' Ben bu konuda bir sorun olduğunu dü ; şü ; nmü ; yorum ' dedi .
Akdağ , sigara yasağına ilişkin dü ; zenleme ile ç ; ok doğru ve hayırlı bir iş yaptıklarına işaret ederek , bü ; tü ; n Tü ; rk halkının destek verdiği biç ; imde , sigara iç ; meyen kişilerin sigaranın dumanına maruz kalmayacağı ortamı oluşturacak bir kanun ç ; ıkarıldığını ifade etti .
' Kuşkusuz bü ; tü ; n uygulayıcılar iç ; in , mü ; lki idare amirleri , belediyeler , kamu kurumları , ilgili bakanlıklar iç ; in de bu kanunun hü ; kü ; mlerini uygulamak bir yü ; kü ; mlü ; lü ; ktü ; r , bir seç ; enek falan değildir . TBMM ' nin iktidarımızla ve muhalefet partilerinin milletvekilleriyle birlikte mutabakat iç ; inde yaptığı kanunun uygulamaları da tü ; m milletimiz tarafından desteklenmektedir . Bazı kahvehane ve benzeri işler yapan esnafımızın bir demokratik ortamda , uygulamalara karşı ç ; ıkması onların demokratik bir hakkıdır , ancak bu uygulamalara onlar da uymak durumunda olduklarını biliyorlar . Sonuç ; itibariyle , uygulamalar bugü ; n nasılsa , bundan sonra da aynı şekilde devam edecek ' diyen Akdağ , TESK Genel Başkanı Palandö ; ken ' in aç ; ıklamalarına ilişkin olarak şö ; yle konuştu ; ' Sayın Palandö ; ken , bö ; yle bir gö ; steri yapacaklarını bana sö ; ylediğinde , demokratik hakkınızdır , tabii ki yapabilirsiniz . Gö ; steriden sonra da buyrun gelin , gö ; rü ; şelim , meselelerinizi konuşalım dedim . Her zaman , meslek ö ; rgü ; tleri ya da sivil toplumu temsil eden tü ; zel kişiliklerle gö ; rü ; şmeye bu konuda aç ; ıktık , bundan sonra da aç ; ık olacağız ama kararlılığımızı ifade etmek istiyorum .
Kahvehanelerimizde veya benzeri iş yerlerinde ç ; alışan vatandaşlarımızı , oralara girip ç ; ıkan insanları , hatta bu protestoyu yapan insanlarımızı dü ; şü ; nmek zorundayız . Onun iç ; in yaptığımız işin ç ; ok doğru olduğunu biliyoruz . '
Tü ; rkiye ' de yetişkinlerin yü ; zde 70 ' inin sigara kullanmadığının bilindiğine işaret eden Bakan Akdağ , ' O zaman biz sadece sigara iç ; en yü ; zde 30 iş yerimize gelmeyecek diye niç ; in endişe edelim ? Asıl o yü ; zde 70 ' i hedefleyerek adımlarımızı ona gö ; re atmamız gerekir ' dedi . Bakan Akdağ , kendilerinin kanunu uygulamaya devam edeceklerini kaydetti .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !