Bahçeli: Tarihimiz sancılı bir dönemden geçiyor

Haber Tarihi : 29.08.2009 17:11:03 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin ülkesi, milleti ve devleti ile yüksek risk ve tehditlere maruz bir dönemden geçtiğini savundu. Bahçeli, milleti birbirine düşürmeye ve ülkeyi bölgeye yönelik oynanan oyunların yeniden sahnelenmek istendiğini ileri sürdü.
A +   A -

 

Ankara ' da Anadolu Gö ; steri Merkezi ' nde dü ; zenlenen ve merakla beklenen ' Ç ; ö ; zü ; len Ü ; lke Tü ; rkiye ve Ü ; lkü ; mü ; z ' konulu toplantıda konuşan Bahç ; eli , yaklaşık iki saat boyunca kalabalı partili topluluğuna hitap etti . Tü ; rk milletinin tarihinden ve Anadolu ' ya yerleşmesine , girdiği savaşların yanı sıra ü ; lkü ; cü ; lerin 1970 ' li yıllarda verdiği mü ; cadeleye kadar geniş yelpazede bir konuşma yapan Bahç ; eli , Tü ; rkiye ' nin yeni bir bö ; lü ; nme riski ile karşı karşıya olduğunu sö ; yledi .

Bahç ; eli ' nin zaman zaman tekbir sesleri ile kesilen ve şiirlerle sü ; slediği 20 sayfalık konuşma metninden bazı bö ; lü ; mler şö ; yle : ' Bildiğiniz gibi , yarın milletimizin bü ; tü ; n dü ; nyaya meydan okuduğu İstiklal Savaşımızın son adımı olan Bü ; yü ; k Zaferin 87 . kuruluş yıl dö ; nü ; mü ; nü ; bayram gü ; nü ; olarak kutlayacağız . Ü ; ç ; gü ; n ö ; nce ise Tü ; rklü ; ğe Anadolu ' nun kapılarını aç ; an ve bu toprakları vatanlaştıran Malazgirt Zaferi ' nin 938 . yıl dö ; nü ; mü ; nü ; kutladık . Bu savaşlardan biri vatan yapmış , diğeri ise vatan kurtarmıştır . Bu iki kutlu zaferin zirve isimleri ise şü ; phesiz Selç ; uklu Sultanı Alparslan ve Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatü ; rk ' ü ; r . Ve Malazgirt ' ten Bü ; yü ; k Zafer ' e kadar geç ; en 851 uzun yılda , millet hayatı , sayısız gö ; nü ; l ve ü ; lkü ; adamının omuzlarında taşınarak varlığını sü ; rdü ; rmü ; ştü ; r . Hepsiyle ö ; vü ; nü ; yor , hepsiyle gurur duyuyoruz . Dü ; nyanın en zorlu coğrafyasında , bin yıla yaklaşan sü ; re , kopmadan , dağılmadan , yıkılmadan devam etmenin sırrı , ö ; ncelikle aziz millet varlığının iç ; inden ç ; ıkabilmiş dava adamlarının varlığında aranmalıdır . Ve bu , yalnızca bizim milletimizin bekasının ve başarısının sırrı değil dü ; nyanın bugü ; nlere taşınan maddi ve manevi varlığının da bir gerç ; eğidir . İnsanlığın binlerce yıllık ilerleyişi , bir hedefe varmayı amaç ; edinen ve kendisine hedef arayan insanların , yaşadıkları topluma kazandırdıkları ivme ile mü ; mkü ; n olmuştur . Bü ; yü ; k davalar , bü ; yü ; k hayalleri olan adamların omuzlarında taşınmıştır . Bü ; yü ; k başarılar bü ; yü ; k hedeflerin sonucunda ortaya ç ; ıkmıştır . '


Bahç ; eli , ' Bü ; yü ; k hedefler bü ; yü ; k heveslerin , bü ; yü ; k hevesler ise bü ; yü ; k dü ; şü ; ncelerin eseridir . ' diyerek , sö ; zlerini şö ; yle sü ; rdü ; rdü ; : ' Tarih , henü ; z basit fikirlerden bü ; yü ; k heyecanların ; kü ; ç ; ü ; k heyecanlardan ise bü ; yü ; k ü ; lkü ; lerin doğduğuna şahitlik edememiştir . Erciyes ' teki bozkurtun sesini Ankara ' da da arayan kü ; ç ; ü ; k beyinlerin ve kü ; ç ; ü ; k kafaların bü ; yü ; k davaları taşıdığı gö ; rü ; lmemiştir . Uzak hedefleri kucaklayan , hayal gibi gö ; rü ; len ü ; lkü ; lerin peşinde koşanlar ancak ve ancak gö ; nlü ; , yü ; reği , vicdanı , ruhu , heyecanı ve şuuru bü ; yü ; k olan adamlardır . İftiharla sö ; yleyebiliriz ki , mensubu olmaktan gurur duyduğumuz bü ; yü ; k Tü ; rk milleti sadık evlatları konusunda talihlidir . Milletinin geleceğine odaklanmış , milli ü ; lkü ; lerle ü ; lkü ; lenmiş , dertleri ile dertlenmiş , zaferleriyle gö ; nenmiş sayısız gö ; nü ; l , dava ve inanç ; adamları tarihimizi hem yapmış , hem yazmıştır . '


Bahç ; eli , tarihin kuruluşlar ve yıkılışlar , gelişmeler ve gerileyişler arasında yaşanan med-cezirlerin , bazen kutlu , bazen talihsiz hatıraları ile dolu olduğunu sö ; yledi . Devlet Bahç ; eli , sö ; zlerini şö ; yle sü ; rdü ; rdü ; : ' Ve ne yazıktır ki binlerce yıllık milli tarihimiz iç ; inde bugü ; n yaşadıklarımız , sıkıntılı ve sancılı bir dö ; nemin emarelerini taşımaktadır . Devletimiz kalıcı ve kö ; klü ; stratejiler ü ; retmekten ç ; ok uzak kalmış , kü ; resel kaosun bir parç ; ası haline gelmiştir . Başta ekonomisi olmak ü ; zere , milli menfaatleri , gelecek projeleri ve milli varlığı egemen gü ; ç ; lerin inisiyatifine teslim edilmiştir . Bu teslim sü ; reci yaklaşık yarım yü ; zyıldır milletimize yö ; nelik oynanan ve dayatılan sessiz deformasyonun kaç ; ınılmaz sonucudur . Sö ; z konusu yö ; nlendirmeden kaynaklanan zihniyet bozulması ve milli ataletten kaynaklanan kokuşma , sonuç ; ta aydınlarımızın ç ; ekim alanını batıya ve ö ; zellikle Okyanus ö ; tesine yö ; neltmiştir . '


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !