Bahçeli: Başbakan Türkiye'nin haysiyetini sıfırlamıştır

Haber Tarihi : 03.09.2009 17:36:46 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Ermenistan arasındaki çözüme yönelik girişimlere tepki gösterdi.
A +   A -

 

Başbakan ve hü ; kü ; metinin Tü ; rkiye ' nin onurunu , itibarını ve haysiyetini sıfırladığını iddia eden Bahç ; eli , Ermenistan ile diplomatik ilişki kurulması ve sınırın aç ; ılması sü ; recinin başlatmasının hü ; kü ; metin ilkesiz ve teslimiyetç ; i dış politika anlayışının yeni bir tezahü ; rü ; olduğunu savundu .

Yazılı aç ; ıklama yapan Bahç ; eli , Tü ; rkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinin ö ; nü ; ndeki engellerin Ermenistan ' ın uluslararası hukuka aykırı talep , politika ve uygulamaları olduğunu vurguladı .

Bahç ; eli , iki ü ; lke arasında diplomatik ilişki kurulmasının bunun zemininin ve dayanacağı ilkelerin aç ; ık ve somut olarak ortaya konulmasını gerekli kıldığını ifade etti .

Ermenistan ' ın Tü ; rkiye ' nin toprak bü ; tü ; nlü ; ğü ; nü ; sorguladığını ve Doğu Anadolu topraklarına Batı Ermenistan olarak atıfta bulunduğunu hatırlatan Bahç ; eli , ' Ağrı Dağı ' nı da resmi devlet amblemi olarak kabul etmiştir . Bu toprak talepleri anayasa hü ; kmü ; haline getirilmiştir . AK Parti hü ; kü ; metinin kabul ettiği protokollerde Ermenistan ' ın bu konularda anayasasının ilgili hü ; kü ; mlerini gö ; zden geç ; irerek uluslararası hukuka uygun hale getireceğine ilişkin somut bir yü ; kü ; mlü ; lü ; k yer almamaktadır . Tü ; rkiye ' nin toprak bü ; tü ; nlü ; ğü ; nü ; sorgulayan ve bu dü ; şmanca tutumunu inatla sü ; rdü ; ren Ermenistan ' la diplomatik ilişki kurulması AK Parti ' nin başlattığı sü ; recin ikinci temel sakatlığıdır ' ifadesini kullandı .

Soykırım yalanı etrafında hayasızca sü ; rdü ; rü ; len uluslararası kampanyanın ilişkilerin geliştirilmesinin ö ; nü ; ndeki bir diğer engel olduğunu vurgulayan Bahç ; eli , sö ; z konusu protokollerde Erivan yö ; netiminin bu konudaki tutumunu terk etmesine hiç ; temas edilmediğinin altını ç ; izdi .

Tü ; rk-Ermeni kara sınırının 1993 yılında Ermeni işgali nedeniyle kapatıldığını hatırlatan Bahç ; eli , şunları kaydetti : ' AK Parti Hü ; kü ; meti ' nin TBMM ' ye sunmaya hazırlandığı protokollerde bu konuyu hiç ; bir şekilde değinilmemiş , Ermeni işgali yok farz edilmiştir . Protokollerin paraf edilmesinden hemen sonra bir aç ; ıklama yapan Ermenistan Cumhurbaşkanı , Tü ; rkiye ile yü ; rü ; tü ; len sü ; recin Dağlık Karabağ konusundan bağımsız olduğunu ilan etmiştir . Bundan kısa bir sü ; re ö ; nce 13 Mayıs ' ta Ermenistan ' ın Dağlık Karabağ işgali sona ermeden sınırın aç ; ılmayacağı konusunda kamuoyu ö ; nü ; nde aç ; ık bir siyasi yü ; kü ; mlü ; lü ; k altına giren Başbakan Erdoğan , bu konuda hiç ; bir gelişme beklenmediği bir dö ; nemde sınırın aç ; ılması kararını iç ; eren ve bunu somut bir takvime bağlayan protokollerle Tü ; rk milletinin karşısına ç ; ıkmıştır . Tü ; rkiye ' nin bu konuda izlediği haklı ve meşru siyasette ç ; ok ciddi bir kırılma noktası olan protokollerin sakatlıkla malul diğer bir yö ; nü ; de budur . '

MHP TBMM ' DE KARŞI Ç ; IKACAK

MHP ' nin bu konudaki dü ; şü ; ncelerinin ve duruşunun aç ; ık olduğunu anlatan Bahç ; eli , aç ; ıklamasında şu ifadelere yer verdi : ' Bugü ; ne kadar Ermenistan ile yü ; rü ; tü ; len sü ; recin sakatlık ve yanlışlıklarına ilişkin tespitlerinin maalesef bü ; tü ; nü ; yle doğrulandığını savundu . Bu uyarılarımıza duyarsız kalan AK Parti Hü ; kü ; meti Tü ; rkiye ' yi ç ; ok tehlikeli bir yola sokmuştur . Milliyetç ; i Hareket Partisi , Ermenistan ' ın , Tü ; rkiye ' nin toprak bü ; tü ; nlü ; ğü ; nü ; sorgulayan hasmane politika ve uygulamaları değişmediği sü ; reci diplomatik ilişki kurulamayacağını ve Azerbaycan topraklarının işgali sona ermeden de sınırın aç ; ılmayacağını sonuna kadar savunacaktır . Paraf edilen protokoller imzalanarak onay iç ; in TBMM ' nin ö ; nü ; ne getirildiği takdirde Milliyetç ; i Hareket Partisi bü ; tü ; n gü ; cü ; yle karşı ç ; ıkacak , Başbakan ve arkadaşlarının tarih ve millet ö ; nü ; ndeki vebal ve sorumluluklarını bü ; tü ; n aç ; ıklığıyla ortaya koyacaktır . '


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !