Ataması yapılmayan öğretmenler Başbakanlık'a yürüdü

Haber Tarihi : 29.08.2009 16:33:01 Ataması yapılmayan bir grup öğretmen, atamalarında yaşanan adaletsizliği protesto etmek için Başbakanlık'a yürüdü. Polis tarafından Başbakanlık yakınlarındaki Güvenpank'ta toplanmalarına izin verilen öğretmenler burada yaptıkları basın açıklamasının ardından oturma eylemi yaptı.
A +   A -

 

Ankara dışından gelen Ataması Yapılmayan Ö ; ğretmenler Platformu ( ATÖ ; P ) ü ; yesi yaklaşık 500 ö ; ğretmen , ö ; ğretmen atamalarındaki yaşanan adaletsizliği kamuoyuna duyurmak iç ; in Demirtepe Metro İstasyonu ' nda biraraya geldi . Burada toplanan ö ; ğretmenler daha sonra basın aç ; ıklaması yapmak iç ; in Başbakanlık binasına yü ; rü ; mek istedi . Polis tarafından Başbakanlık binasına yaklaşmalarına izin verilmeyen ö ; ğretmenler ancak polisin gö ; sterdiği yakındaki Gü ; venpark ' a kadar yü ; rü ; yebildiler .

Parkta toplanan ö ; ğretmenler ' KPSS ' ye hayır , kadrolu ö ; ğretmen olmak istiyoruz , ü ; cretli kö ; leliğe hayır ' diye sloganlar attı . Ataması Yapılmayan Ö ; ğretmenler Platformu ( ATÖ ; P ) adına bir basın aç ; ıklaması yapan Ö ; ğretmen Erkan Subaşı , Personel Dairesi Genel Başkanlığı tarafından ü ; lke genelindeki ö ; ğretmen ihtiyacının 140 bin kişi olarak belirlendiği bir ortamda Milli Eğitim Bakanı Nimet Ç ; ubukç ; u ' nun 2009 yılı iç ; in atanacak ö ; ğretmen sayısını 15 bin kişi olarak aç ; ıklamasının ö ; ğretmenler ve bu ü ; lkenin geleceği iç ; in bir zulü ; m olduğunu sö ; yledi . 15 bin atamanın yapılması bir yana bu sayının 8 bin tanesinin tek branşa ayrılmasının ve bu sayıların sadece 5 bin tanesinin kadrolu olarak atanmasının tam bir talihsizlik olduğunu sö ; yleyen Subaşı , yaşanan bu haksızlıklar karşısında okul ö ; ncesi ö ; ğretmenliği meslektaşlarının atama fazlalığına bile ö ; ğretmenlerin buruk bir sevinç ; gö ; stermek zorunda bırakıldığını savundu .

Erkan Subaşı , ö ; ğretmenlerin atamalarda yaşadığı tü ; m bu haksızlıkların yanında ö ; ğretmenlerdin hayallerini ve umutlarını yıkmak iç ; in ç ; ıkartılmış olan ü ; cretli ö ; ğretmenlik durumuna da tepki gö ; stererek ' Sayın Nimet Ç ; ubukç ; u ' ya soruyoruz : Hangi meslekte ü ; cretli kö ; lelik vardır? ' dedi .

Subaşı hü ; kü ; mete de seslenerek ü ; cretli ö ; ğretmenliğin kaldırılmasını , şubat atamalarına kadar 200 bin ö ; ğretmenin atanmasını ve KPSS ' nin kaldırılarak yerine daha gü ; venli , geç ; erliliği yü ; ksek olan başka bir yö ; ntemle ö ; ğretmenlerin geleceğinin belirlenmesini istedi .

Yapılan basın aç ; ıklamasının ardından bir sü ; re daha sloğan atan ö ; ğretmenler dana sonra Gü ; venpark ' ta yarım saat oturma eylemi yaptı . Ö ; ğretmenler daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı . ( CİHAN )


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !