ASKİ: Ankara'nın suyu içilebilir

Haber Tarihi : 01.09.2009 16:31:12 Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, her gün Ankara'nın şehir şebeke suyunun 760 noktasından numune alınarak tahlil edildiğini, tahlil sonucunda şehir suyunun sağlıklı, rahatlıkla içilebilir ve kullanılabilir olduğunu açıkladı.
A +   A -

 

ASKİ Genel Mü ; dü ; rlü ; ğü ; ' nden yapılan aç ; ıklamada , alınan su ö ; rneklerinin Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ile ASKİ Genel Mü ; dü ; rlü ; ğü ; ' nü ; n akredite olmuş laboratuvarlarında incelendiği vurgulanarak , iç ; me suyu ile ilgili analiz verilerinin gü ; nlü ; k olarak www . aski . gov . tr adlı web sitesinden yayınlandığı hatırlatıldı .

Aç ; ıklamada , ' Ankara ' nın iç ; me suyu kalitesi uzman tü ; m kurum , kuruluş ve ü ; niversitelerce tasdik edilmiştir . İç ; me suyumuzda en ufak bir problem bulunmamaktadır . Başkentliler damacana su kalitesinde musluk suyu kullanmaktadır ' denildi .

' DAMACANA KALİTESİNDE MUSLUK SUYU '

Aç ; ıklamada , şehir şebekesinin yanı sıra Ankara ' ya su sağlayan barajlardan da numuneler alındığı belirtilerek şu gö ; rü ; şlere yer verildi : ' Barajları besleyen tü ; m derelerden ve baraj gö ; lü ; nden alınan numuneler , akredite olmuş laboratuarımızda incelenerek barajların su kalitesi tespit edilmektedir . Ankara ' nın barajları son derece temiz olup , buradan gelen sular İvedik İç ; me Suyu Arıtma Tesisi ' nde modern yö ; ntemlerle arıtılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır . Arıtma tesisinden ç ; ıkan suyun kalitesi ise Tü ; rkiye ve dü ; nya standartlarının ü ; zerindedir . '

Numunelerin aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı tarafından da analiz edildiği belirtilen aç ; ıklamada , ' Bu analiz sonuç ; ları da gü ; nlü ; k olarak www . aski . gov . tr adlı web sayfamızda yayınlanmaktadır . Başkentliler , damaca su kalitesinde musluk suyu kullanmaktadır . Ankara ' nın iç ; me suyu kalitesi uzman tü ; m kurum , kuruluş ve ü ; niversitelerce tasdik edilmiştir . İç ; me suyumuzda en ufak bir problem bulunmamaktadır ' gö ; rü ; şü ; ne yer verildi .

' BARAJLARDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAKTADIR '

Ankara ' nın iç ; me suyunda herhangi bir problemin bulunmadığı kaydedilen aç ; ıklamada , baraj havzalarının korunması iç ; in azami ö ; zen gö ; steren kurumun , ileride herhangi bir sıkıntı yaşanmaması ve barajların su kalitelerinin muhafazası amacıyla ASKİ Genel Mü ; dü ; rlü ; ğü ; ' nü ; n barajlarda gerekli tedbirleri aldığı ifade edildi .

Diğer yandan , Ankara ' ya su sağlayan Ç ; amlıdere Barajı ' na 20 kilometre mesafedeki Ç ; amlıdere ilç ; esinin atık sularının baraja karışma ihtimali olmamasına rağmen , Ç ; amlıdere Belediyesi ' nin başvurusu ü ; zerine Bü ; yü ; kşehir Belediyesi ' nin , bir atıksu arıtma tesisi yapma ç ; alışmalarına başladığı ifade edildi .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !