Ankaraspor, Turkcell Süper Lig'den düşebilir

Haber Tarihi : 07.09.2009 13:30:21 Ahmet Gökçek'in 2 ayrı kulüple resmi bağının tespit edilmesi üzerine Ankaraspor'a 3 gün süre verildi. Bu sürede Ankaraspor satılmazsa 'Turkcell Süper Lig' 17 takımla devam edecek.
A +   A -

 

Ahmet Gö ; kç ; ek ' in 30 Ağustos ' taki kongrede başkan seç ; ilmesinden sonra harekete geç ; en TFF , dü ; n Kayseri ' de yaptığı olağan ü ; stü ; toplantı ile konuyu masaya yatırdı . Yö ; netime hukuk kurulu tarafından sunulan rapor değerlendirmeye alınırken şu aç ; ıklamalar yapıldı ;

&ldquo ; TFF , A . Gü ; cü ; ile Ankaraspor A . Ş . arasında ortaya ç ; ıkan ilişkinin sportif rekabeti engelleyici nitelikte olduğunu saptadı . Mevcut durum TFF Statü ; sü ; ' nü ; n 18 ve 76 . maddeleri ile TFF Kulü ; p Tescil Talimatı ' nın 17 . maddesine aykırıdır . Aykırılıkların giderilmesi iç ; in A . Gü ; cü ; ile Ankaraspor A . Ş . ' ye ihtarname gö ; nderilmiştir . İhlalin ortaya ç ; ıkmasına neden olan kararların 3 gü ; n iç ; erisinde ortadan kaldırılması ya da Ankaraspor A . Ş . hisselerinin sportif rekabeti engellemeyecek ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde 3 . kişilere devredilmesi gerekmektedir . Bunlar yapılmaz ise adil oyun dü ; zeninin sağlanabilmesi iç ; in Ankaraspor A . Ş . tedbiren mü ; sabakalara alınmayacaktır . &rdquo ;

TFF , tarafından verilen 3 gü ; nlü ; k sü ; renin Ç ; arşamba gü ; nü ; dolmasının ardından federasyon , Perşembe gü ; nü ; Ankaraspor ' un lig maç ; larını erteleyecek . Dosya ö ; nce ' Disiplin Kurulu ' na ' gidecek ardından Ankaraspor kü ; me dü ; şü ; rü ; lecek . Sonra başvuru yapılırsa konu Tahkim Kurulu ' na aktarılacak . Ligden atılma kararını kurul onaylarsa , Ankaraspor tü ; m maç ; larda 3-0 hü ; kmen yenik ilan edilecek . Federasyon ayrıca UEFA ' dan da resmi gö ; rü ; ş aldı . UEFA ' nın &ldquo ; Gereğini yapın&rdquo ; talimatı ü ; zerine TFF , bu kararı uyguluyor .

İŞTE KONUYLA İLGİLİ O MADDELER

Hiç ; bir gerç ; ek veya tü ; zel kişi ( holding şirketleri ve grup şirketleri de dahil ) herhangi bir mü ; sabakanın veya turnuvanın dü ; rü ; stlü ; ğü ; nü ; n tehlikeye dü ; şmesine neden olacak şekilde birden fazla kulü ; bü ; n veya grubun kontrolü ; nü ; elinde bulunduramaz .

1- Gerç ; ek veya tü ; zel kişiler , aynı ligdeki birden fazla kulü ; bü ; n hakim hissedarı veya yö ; netim kurulu ü ; yesi olamazlar .

2- Ç ; oğunluk hisseleri veya yö ; netime hakim hisseleri aynı gerç ; ek veya tü ; zel kişilere ait kulü ; pler , aynı ligdeki mü ; sabakalara iştirak edemezler . Bu şekildeki kulü ; plerden birinin sportif başarısızlığı sonucu bir alt lige dü ; şmesi halinde , bu kulü ; pler aynı ligdeki mü ; sabakalara iştirak edebilirler .

TFF ü ; yesi kulü ; pler ve birlikleri , ü ; yelikleri ile ilgili bü ; tü ; n kararlarını herhangi bir dış kurum veya kuruluştan bağımsız olarak kendileri alırlar . Bu zorunluluk , kurumsal yapılarına bakılmaksızın bu ü ; yelerin hepsi iç ; in geç ; erlidir .

CEMAL AYDIN : DOĞMAMIŞ Ç ; OCUĞA DON BİÇ ; İYORLAR

TFF ' NİN ' ihtarnamesi ' tepki gö ; rdü ; . A . Gü ; cü ; Onursal Başkanı Cemal Aydın , &ldquo ; A . Gü ; cü ; dernekler yasasına bağlı . Yö ; netimi onaylanmadı . Ankaraspor ise bir şirket . Bir kişi nasıl iki tarafta birden hisse sahibi olabilir . Doğmamış ç ; ocuğa don biç ; meye ç ; alışıyorlar . İşi bilmeyen 3 adam bu iş oldubittiye getiriyor&rdquo ; şeklinde konuştu .

ANKARASPOR Kulü ; bü ; Başkanı Ruhi Kurnaz ise &ldquo ; Ç ; ifte standart var . Bunun bir siyasi karar olduğunu dü ; şü ; nü ; yorum . Kesinlikle birleşme sö ; z konusu değil&rdquo ; dedi .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !