'Ankaragücü ile aramızda yönetim birliği yok'

Haber Tarihi : 08.09.2009 17:31:17 Ankaraspor, Futbol Federasyonu'nun Ankaragücü genel kurulu hakkında inceleme başlatması üzerine yaptığı açıklamada, Ankaraspor ile Ankaragücü arasında yönetim veya kontrol birliği olmadığını açıkladı.
A +   A -

 

Ankaraspor ile Ankaragü ; cü ; ' nü ; n birleşeceği yö ; nü ; ndeki haberlerin asılsız olduğunu ileri sü ; ren Ankaraspor Yö ; netim Kurulu , FIFA ve UEFA ' dan gö ; rü ; ş alınıp hukuki inceleme yapılmasının ardından doğru bilgi ve belgelerle yargılama yapılmasını istedi .
Ankaraspor Yö ; netim Kurulu , 30 Ağustos 2009 tarihinde Ankaragü ; cü ; Spor Kulü ; bü ; Derneği Olağanü ; stü ; Genel Kurul toplantısının ardından Tü ; rkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan incelemeyle ilgili aç ; ıklama yaptı . Ankaraspor ile Ankaragü ; cü ; Spor Kulü ; bü ; arasında ' bir ilişki ' nin ortaya ç ; ıktığına kanaat getirildiğini belirten Ankaraspor , sö ; zü ; edilen incelemenin basında ç ; ıkan yanlış ve eksik haberlerin oluşturduğu yanlış algıdan kaynaklandığını kaydetti . Ankaragü ; cü ; Spor Kulü ; bü ; Derneği ile Ankaraspor A . Ş . nin birleşeceği yö ; nü ; nde birç ; ok asılsız haber yapıldığını hatırlatan Ankaraspor , ' Aç ; ık ve net olarak belirtmeliyiz ki ; Kulü ; bü ; mü ; z ile Ankaragü ; cü ; arasında ne bir yö ; netim ne de bir kontrol birliği dolayısıyla herhangi bir ' ilişki ' mevcut değildir ve geç ; mişte de mevcut olmamıştır . Her iki kulü ; bü ; n birleşmesi ya da kulü ; pler arası herhangi bir suretle ilgili mevzuatın yasakladığı bir ilişki kurulması sö ; z konusu değildir . Tü ; rkiye Futbol Federasyonu tarafından hem kulü ; bü ; mü ; ze hem de Ankaragü ; cü ; Spor Kulü ; bü ; ne ihtarname keşide edilmiş olup ihtarnamede genel hatlarıyla , Federasyon Yö ; netim Kurulu tarafından ' TFF statü ; sü ; 18 ve 76 . maddeleri ile TFF Kulü ; p Tescil Talimatı 17 . maddesine aykırı mevcut durumun dü ; zeltilmesi ' iç ; in 3 gü ; nlü ; k sü ; re verilmiştir . Hemen belirtmek gerekir ki ; Federasyon tarafından keşide edilmiş olan ihtarnamede yer alan belirsizlikler hakkında tarafımızdan bilhassa aç ; ıklama talep eder nitelikte bir cevap hazırlanmış , bu suretle tarafımızca Federasyon ' dan bilgi talep edilmiştir . ' şeklinde bir aç ; ıklama yaptı .
Ankaraspor ' un rekabeti engelleyici ya da kamu vicdanını rahatsız edici herhangi bir harekette bulunması ya da oluşumda yer almasının mü ; mkü ; n olmadığını belirten kulü ; p yö ; netimi , hiç ; bir surette statü ; yü ; yada talimatları ihlal etmediklerini kaydetti . Federasyon ' un bu gü ; ndem ile ilgili gerek soruşturma gerekse yargılama sü ; recinde usul ve esasa ilişkin izlediği prosedü ; rde hukuksuzluklar yaşandığını belirten Ankaraspor Kulü ; bü ; , ' Gerekirse kaynak kanun ve uygulamaları sebebiyle FIFA ve UEFA ' dan da gö ; rü ; ş alınarak , hukuki inceleme ile doğru bilgi ve belgelerle yargılama yapılmasını sağlamak ve ç ; ö ; zü ; m odaklı hareket ederek futbolun marka değerine katkıda bulunmaktır . Var olduğu iddia edilen ihlalin ortadan kaldırılması iç ; in hukuki ilkelere saygılı ve samimi platformlarda her tü ; rlü ; diyalog ve gö ; rü ; şmeye aç ; ık olduğunu aç ; ıkç ; a ifade eder . Kamuoyuna saygı ile duyurulur . ' denildi .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !