3 Lira reçete parası

Haber Tarihi : 18.09.2009 10:51:31 Sağlık harcamalarını kısmak için yeni bir uygulamaya gidiliyor. Muayeneler reçeteli ve reçetesiz olarak ayrılacak. İlaç yazdıran hasta 3 Lira katılım payı ödeyecek. Gereksiz ilaç yazımının önüne geçilmesi amacıyla geçilen uygulama 1 Ekim 2009'dan itibaren diş ve diğer ayaktan tedavilerde başlayacak.
A +   A -

 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ' ın aç ; ıkladığı Orta Vadeli Ekonomik Program ' da ö ; ngö ; rü ; len sosyal gü ; venlik aç ; ığının azaltılmasıyla ilgili ilk somut adım atıldı . Katlanarak artan ilaç ; giderlerinin ö ; nü ; ne geç ; mek iç ; in artık reç ; ete başına hastadan 3 Lira alınacak . Doktora ilaç ; yazdırmadan muayene olan hastalar ise bu parayı ö ; demeyecek .

KATILIM PAYI YENİDEN : 2 , 8 VE 15 TL

Bü ; tç ; eye ö ; nemli yü ; k getiren sağlık giderlerinin azaltılması maksadıyla konulan ancak Danıştay ' ın kaldırdığı muayene katılım payları da yeniden getiriliyor . Daha ö ; nce sağlık ocakları ve aile hekimlerinin muayenesinde alınmayan katılım payı artık 2 Lira olarak vatandaştan tahsil edilmeye başlanacak . Devlet ve ü ; niversite hastanelerinde hastalar 8 Lira tedavi katılım ü ; creti ö ; deyecek . Danıştay ' ın iptal ettiği 10 Lira ' lık ö ; zel hastanede muayene katılım payı ise 15 Lira ' ya ç ; ıkarıldı . Hastalar ilaç ; yazdırmamaları halinde sağlık ocakları ve aile hekimlerine herhangi bir ü ; cret ö ; demezken , yine reç ; ete yazdırmazlarsa devlet ve ü ; niversite hastanelerine 5 , ö ; zel sağlık kuruluşlarına 12 Lira verecek .

Orta Vadeli Program tanıtımında katılım paylarıyla ilgili soruya Ç ; alışma ve Sosyal Gü ; venlik Bakanı Ö ; mer Dinç ; er , katkı paylarının arttırılmasından ziyade talebin dengeleneceğine işaret etmişti . 1 . basamakta maliyetlerin dü ; şü ; k olduğunu kaydeden Dinç ; er , ö ; nemli rahatsızlık taşımayanların sağlık ocakları ve aile hekimlerinde muayene olmalarını sağlayacak sistemi getireceklerini ifade etmişti . Dinç ; er , ' Grip olmuş ü ; şü ; tmü ; ş hastanın hastaneye gitmesi bü ; yü ; k maliyet oluşturuyor . 1 . basamak sağlık kuruluşunda 15-20 Lira arasında Devlet hastanesinde bu rakam 30 Lira ' ya yü ; kseliyor . Ü ; niversitede 45 Lira ' ya ç ; ıkıyor . Dengelemeler yaparak bu maliyetleri kısacağız ' dedi .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !